Die Kern van Betlehem

In die eerste plek kom al die eer vir enige iets, van watter aard ookal wat deur hierdie projek bereik word, Die Here self toe. Dis net Hy wat mense die voorreg gun om instrumenteel te mag wees in Sy werk. Hy, as ons Skepper, vertrou ons, ten spyte van ons menslike tekortkominge en natuur, met rentmeesterskap oor Sy skepping en mede-skepsels.

Toe Hy die mens geskep het, het Hy ons almal as gelyke wesens geskep. Mense met 'n verskeidenheid talente, gawes en vermoŽns. Mense, geskep om mekaar te ondersteun en te help dra aan mekaar se laste. Wedersydse omgee, die sleutelwoord tot die Wet van die Liefde soos wat Jesus dit self gedefinieŽr het.

Om uit te reik na 'n medemens is nie opsioneel nie. Dis deel van ons roeping, ons voorreg. Daarom moet ons kan JA sÍ die oomblik as ons Vader ons roep om te dien.

Die doel van hierdie projek is nie en sal nooit wees, om mense eer te gee nie. Die media probeer feitelik met elke onderhoud name en foto's kry om te publiseer. Hulle verstaan egter nie die beginsel van die een hand wat nie moet weet wat die ander doen nie. Dit gebeur ook daar daar skenkers en borge kom wat die bydrae wat hul lewer, aan die groot klok wil hang of self 'n gesonde hap uit die gawes wil neem. Dit is nie wat ons Pa bedoel het toe Hy opdrag gegee het dat Sy werk in blote gehoorsaamheid verrig moet word nie. Die oomblik dat deelname aan 'n projek soos hierdie of ander, ten doel het om 'n betrokkene beter oor hom of haarself te laat voel, is daar nie meer seŽn op daardie bydrae nie.

Om in liefde uit te reik, soos wat Jesus gedoen het, behels om jouself in 'n gelyke posisie te plaas met die medemens na wie jy uitreik. Dit vra dat jy uitreik, omdat jy werklik omgee. Dit vra dat, as die uitreik dan meer van jou sou vra in diť mens se lewe, dat jy daardie tweede myl ook sal loop.

Getuienis lewer, uitreik en ophef vanuit omstandigdhede, is nie iets wat as akademiese projek gedoen kan word nie. 'n Boetie of sussie wat swaartrek, kan nie gereduseer word tot 'n navorsingsonderwerp nie.

Die Betlehem Projek, het as enigste doel. om in gehoorsaamheid aan God Drie-Enig, instrumenteel te wees in Koninkrykswerk. Om tot eer van Hom alleen, met dankbaarheid te kan dien. En as jy geroep word, weet maar, ons Pa is getrou. Hy sal voorsien wat nodig is. Ag dit 'n voorreg dat hy jou kies, as gereedkap in Sy werk.

Soli Deo Gloria! Hier word jy getel